မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် ecampus ကို အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ရေးသားပြုစုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။